ORTODONTİ

Ortodonti çene kemiği ve dişlerin malokluzyonlarının tedavisi ile ilgilenen diş hekimliğinin uzmanlık dalıdır. Ortodonti ana bilim dalından uzmanlık derecesini alan diş hekimlerine ortodontist denir. Ortodonti dişlerin ve çene kemiğinin yapısal bozuklularını ve çapraşıklıklarını teşhis ve tedavisinde rol alır. Ortodontik tedavi halk arasında diş teli tedavisi olarak da bilinir. Dişlerin düzgün sıralanması estetik gereksinimlerin yanı sıra genel sağlık üzerinde de büyük etkilere sahiptir.

ORTODONTİK TEDAVİYE HANGİ YAŞTA BAŞLANMALIDIR?

Genel inanışın aksine ortodontik tedavi veya diş etli tedavisi her yaşta yapılmaktadır.  Ancak Çene gelişimi ile ilgili olan, alt ve üst çenenin ilerdi veya geride konumlandığı iskeletsel problemlerin,  büyüme ve gelişim döneminde tedavi edilmesi gerekir. Bu yüzden 10-12 yaşlarındaki çocuklar ortodonti uzmanı tarafında değerlendirmeli ve gerekirse tedaviye başlanmalıdır.

Dişsel çapraşıklıkların tedavisine ise her yaşta başlanabilir. Ancak yaş ilerledikçe dişlerin hareketi yavaşlamaktadır genç bireylerde ise diş hareketleri daha hızlı olur. Bu nedenden dolayı ileri yaşlardaki hastaların tedavisi daha uzun sürmektedir.

ORTODONTİK PROBLEMLER NEDİR VE NASIL OLUŞUR?

Ortodontik problemleri iki ana başlık altında toplamak mümkündür: İskeletsel problemler ve  dişsel problemler. Çene kemiğinden kaynaklı problem(  Alt çenenin önde veya geride olması gibi ) problemler iskeletsel problemler olarak sınıflandırılır. Sadece dişlerin çapraşık olması dişsel

problem olarak sınıflandırılır. Birçok hasta dişsel anomalilere iskeleletsel anomaliler eşlik etmektedir.

Yaygın inanışın aksine ortodontik problemlerin nedeni sadece genetik değildir. Genetik yatkınlığın yanı sıra erken süt diş kaybı, parmak emme, kötü alışkanlıklar da ortodontik problemlere yol açmaktadır.

ORTODONTİK TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Doğru tedavi yöntemini seçmek için doğru teşhis gerekir. Ortodontik anomalilerin belirlenmesinde fiziki muayenenin yanı sıra farklı röntgen filmler alınarak ölçümler yapılır. Yapılan bu ölçümler sonucu problemin iskletsel mı dişsel mı olduğuna, iskeletsel ise hangi kemiklerden kaynaklı problem olduğuna karar verilir. Problem belirlendikten sonra hastanın beklentileri ve uyumu da dikkate alınarak doğru tedavi yöntemi seçilir.

Ortodontik tedavide kullanılan araçlar:

  • Hareketli apareyler: Daha çok iskeletsel anomalilerin tedavisinde kullanılır. Hasta tarafından takıp çıkarılabilir. Hareketli apareylerın başarısında hasta uyumu çok önemlidir.
  • Braketler ve teller: Dişleri çene kemiği üzerinde düzgün sıralamak için kullanılan araçlardır. Hasta tarafından takıp çıkarılamaz. Dişsel problemlerde ve iskeletsel problemlerde kullanılır.
  • Şeffaf plaklar: teknolojinin gelişmesi ile son yıllarda ortaya çıkan ve oldukça başarılı sonuçlar veren ortodontik tedavi aracıdır. Hasta tarafından takıp çıkarılabilir. Sabit tedaviye göre hem daha estetik hem daha konforludur.

ORTODONTİK TEDAVİ NE KADAR SÜRER?

Tedavinin süresi anomalilin türüne, seçilen tedavi yöntemine, hastanın yaşına ve uyumuna göre değişmektedir.

ORTODONTİK TEDAVİNİN FİYATI NE KADARDIR?

Ortodontik tedavi ücreti anomaliye, tedavi yöntemine, hastanın yaşına göre değişmektedir. Tedavi ücreti ancak Detaylı muayeneden sonra belirlenebilir.