DENTTERA

درباره ما

پلی کلینیک سلامت دهان و دندان دنترا در سال 1394 فعالیت خود را در خیابان تونعلی حلمی آغاز کرد. در سال 2021 به آدرس جدید خود، مصطفی کمال محلسی، 2118. خیابان میدان مرکز تجاری B Blok شماره: 6 Çankaya Ankara نقل مکان کرد تا شرایط فیزیکی بهتری را برای بیماران خود فراهم کند.

پلی کلینیک سلامت دهان و دندان Denttera که مطابق با شرایط همه گیر طراحی شده است دارای سیستم تهویه مجهز به فیلترهای مخصوص است. هر بخش در کلینیک دارای سیستم تهویه مخصوص به خود است و به طور مستقل از سایر بخش ها کار می کند و به لطف این سیستم از پخش شدن ذرات به بخش های دیگر جلوگیری می شود. به منظور به حداقل رساندن تماس در محوطه بسته در داخل کلینیک، یک منطقه انتظار در منطقه باز ایجاد شده است.

کادر پزشک کلینیک دندانپزشکی دنترا متشکل از دندانپزشکان متخصص است.

پلی کلینیک سلامت دهان و دندان دنترا در تمامی شاخه های دندانپزشکی (درمان کانال، پر کردن دندان، درمان لثه، درمان های دندانپزشکی کودکان، درمان ایمپلنت، جراحی فک، کاربردهای دندانپزشکی زیبایی، پروتزهای دندانی و …) خدمات ارائه می دهد.

اگر می خواهید با ما تماس بگیرید، می توانید از صفحه تماس ما استفاده کنید.