درمان کانال ریشه¬ی دندان (اندودونتی)

درمان کانال یا اندودونتی، برای رفع باکتری و عفونت ریشه­ی دندان استفاده می­شود و برای کاهش درد و جلوگیری از تخریب بیشتر، معمولا ریشه­ی دندان فریز می­شود. کانال ریشه­ی دندان، کانالی نازک در ریشه ی دندان است. معمولا این کانال ها متضل به عصب هستند و کار خون رسانی را به دندان انجام می دهند. کانال ریشه ی دندان حاوی پالپ دندان است و از تاج دندان تا ریشه ادامه دارد. این بافت زنده مانند بافت های دیگر به خودی خود  قادر به بهبودی نیست. هنگام پوسیدگی یا خسارت تراماتیک امکان خود بهبودی ندارد. در این مواقع از روش اندودونتی استفاده می شود.  

در چه مواقعی درمان کانال ریشه واجب می شود؟

زمانی که رگ عصبی به عبارتی پالپ تخریب می شود، و یا اینکه امکان از بین رفتن پالپ وجود داشته باشد باید ریشه دندان درمان شود. درمان کانال به غیر از کشیدن روش درمانی دیگری ندارد. درد شدید و طولانی بی دلیل، تورم لثه، حساسیت به خوراکی سرد و گرم از نشانه های تخریب پالپ می باشد.

درمان کانال به چه شکلی انجام می شود؟

پیش از درمان ریشه ی دندان، حتما ریشه و کانال ها را از طریق اسکن بررسی و نیاز یا عدم نیاز به درمان مشخص می شود. قبلا از شروع، محل مورد نظر، بی حس می­شود. بعد از بی حسی، دندان اماده سازی می شود. برای مثال اگر پوسیدگی وجود دارد تمیز می شود و یا اگر پرشدگی داشته باشد برداشته می شود. سپس پالپ برداشته می شود و کانال شکل داده می شود. اگر عفونت وجود نداشته باشد، کانال پر می شود و بعد دندان پر می شود. اگر عفونت داشت، از چرک خشک کن در کانال استفاده می شود و دندان به صورت موقت پر (پانسمان) می شود. در نهایت به بیمار برای یک هفته وقت ملاقات داده می شود.  برای کسب اطلاعات دقیق تر از تارنمای دکتر کاآن نژاد متخصص درمان ریشه­ی دندان مراجعه نمایید.

درمان مجدد کانال ریشه ی دندان چیست؟

در صورتی که درمان کانال ریشه ی دندان با موفق نباشد باید مجدد درمان شود. در این روش پزشک، مواد قبلی را از کانال دندان خارج می کند، کانال را تمیز و برای از بین بردن عفونت، در کانال چرک خشک کن جایگذاری می کند. درمان مجدد کانال ریشه ی دندان نسبت به دفعه ی اول موفقیت آمیزتر نیست.