ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ

ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ

Çocuk Diş Hekimliği veya Pedodonti 0-14 yaş arası çocuk ağız ve diş sağlığı ve çocuk diş tedavisi ile ilgilenen diş hekimliği bilim dalıdır. Ebeveynler Çocukların erken dönemde diş sağlığı pratiklerinin üstlenilmesi ve sürdürülmesi konusunda önemli role sahiptir. İlk süt dişinin sürmesi ile pedodontik muayene için çocukları ile birlikte diş hekimini ziyaret etmelidirler. 6 ayda bir gerçekleştirilen ağız içi muayeneler ile hem çocuğun dişlenme durumu hekim tarafından takip edilebilmekte hem de ortaya çıkan problemler erken safhada yakalanabilir. Böylece kolay ve etkili müdahaleler ile ağız sağlığı yeniden tayin edilebilmektedir. Bu rutin muayeneler aynı zamanda hekim ve çocuk hasta arasındaki kurulan iletişim ve güven bağı ile çocukta meydana gelebilecek dental kaygı gibi problemlerin önüne geçilmesine yardımcı olmaktadır. Çocuk hastalarda gerçekleştirilen diş tedavileri; süt diş çekimini, süt dişi ve daimi diş dolgu ve kanal tedavilerini, dişlerde meydana gelen travmatik yaralanmaların yönetimini, fissür örtücüleri ve erken süt dişi kayıplarında yer tutucu uygulamalarını kapsamaktadır.

SÜT DİŞLERİ NEDEN ÖNEMLİDİR? ÇÜRÜK SÜT DİŞLERİ NEDEN TEDAVİ EDİLMELİDİR?
SÜT DİŞLERİNDE DOLGU TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Tedavi edilmeyen süt dişi çürükleri yalnızca kötü bir görüntüye neden olmakla kalmaz. Ağrıdan kötü kokuya, çiğneme zorluğundan beslenme bozukluğuna kadar çeşitli sorunlara yol açar. Süt dişi dolgusu yapılarak tedavi edilen bölgede, olası erken diş kaybına bağlı ortaya çıkabilecek yeme ve konuşma güçlüğünün, istenmeyen diş hareketlerine bağlı gelişen ortodontik bozuklukların yaşanma riski de ortadan kaldırılır.

Süt dişlerinde oluşacak çürükler ivedilikle tedavi edilmeli ve yerine yenisi gelecek düşüncesiyle göz ardı edilmemelidir. Unutulmamalıdır ki her süt dişi, sürme zamanı geldiğinde ağız içerisinde belirecek bir daimi dişin yerini tutar ve çocuğun beslenmesine katkı sağlar. Diş çürüğüne bağlı erken süt dişi kayıpları ile meydana gelebilecek yönetilmesi güç durumların önüne geçebilmek için çürüklerin tespiti sonrası zamanında müdahale oldukça önemlidir.

SÜT DİŞLERİNE KANAL TEDAVİSİ UYGULANIR MI?
Süt dişlerinde meydana gelen çürükler, kalıcı dişlere oranla daha hızlı gelişim gösterir. Çürüğün dişin pulpasına (sinire) ulaşması halinde yaşanacak sorunlar süt dişlerinde de aynı etkiyi gösterir. Canlı dokuda geri dönüşümsüz hasarın meydana geldiği bu derin çürüklü dişler için tek tedavi yöntemi süt dişi kanal tedavisi olur. Bu tedavi ile hastanın deneyimlediği şiddetli diş ağrıları ortadan kaldırılırken aynı zamanda dişin fonksiyonel olarak hasta ağzında görevine devam etmesi sağlanır. Süt dişlerinde kullanılan kanal dolgu materyalleri daimi dişlerden farklıdır. Süt dişi kökünün erimesi ile kendiliğinden ortadan kalkar ve bu nedenle de alttan gelen daimi dişlerde herhangi bir sıkıntıya veya sürme problemine yol açmaz. Daimi dişlerdeki Kanal Tedavisi ile ilgi yazıya buradan ulaşabilirsiniz

ERKEN SÜT DİŞİ KAYBI NEDEN YAŞANIR?

Ağız ve diş sağlığında görülen sorunlar erken yaşta süt dişlerinde kayıplar yaşanmasına neden olabilir. Süt dişlerinin herhangi bir dış etkene bağlı kalmadan kendiliğinden düşmesinin dışında yaşanacak erken kayıplarda yer tutucular yapılmalıdır. Kaybedilen süt dişinin yerine sürecek daimi dişin yeri koruma altına alınabilir. İhtiyaca uygun olarak; hareketli veya sabit yer tutucular kullanılarak daimi dişler çıkana kadar mevcut olan boşluk korunabilir.

Her eksilen süt dişinin ardından yer tutucu kullanıp kullanılmayacağına Çocuk diş hekimleri yapacakları muayene sonucunda; çocuğun yaşı, diş ve kemik gelişimini göz önünde tutarak karar verecektir.